นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2565

  • 1727
  • 2022-05-31 06:03:28

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ (“มูลนิธิ”) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ 2562  มูลนิธิจึงจัดทำนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ขึ้น เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับมูลนิธิ และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากลในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การบริหารจัดการ และการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference
Reference